[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.29.3″][et_pb_row _builder_version=”3.29.3″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.29.3″][et_pb_text _builder_version=”4.6.1″ hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]

Privaatsustingimused 2020/21

Skeletor OÜ on omanik ja vastutab seetõttu allpool nimetatud projektide, sealhulgas nende kõigi alamdomeenide või jaotiste (edaspidi vastavalt „veebileht“) eest:

www.heldeke.ee

Need tingimused kehtivad teabe kohta, mida me teilt veebisaidi külastamisel kogume, näiteks järgmistel juhtudel: kasutajate registreerimine, mis tahes meie teenuse kasutamine, koostöö, meie uudiskirjade tellimine või veebivormide täitmisel pakutav isiklik teave.
Käesolevad privaatsustingimused reguleerivad Skeletor OÜ poolt veebisaidi kasutajatele (edaspidi vastavalt „kasutaja“ või „kasutajad“) kuuluvate isikuandmete töötlemist, mis on kogutud Veebisaidil pakutavate teenuste (edaspidi „teenused“)abil.

Kasutades ja külastades meie veebisaiti, kinnitab Kasutaja, et on tutvunud käesolevate privaatsustingimustega ja nõustub sellega täielikult. Privaatsustingimuste viimane värskendus on märgitud selle teksti ülaosas ja see jõustub kohe pärast selle postitamist. Seega soovitab Heldeke! privaatsustingimused aeg-ajalt üle vaadata.
Mõne veebisaidil pakutava teenuse suhtes võivad kehtida konkreetsed privaatsustingimused, mis täiendavad üldisi privaatsustingimusi, või juhul, kui need erinevad siinolevatest tingimustest, asendavad nad neid. Enne vastava teenuse käivitamist peab kasutaja nõustuma täiendavate privaatsustingimustega.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
Järgmistes jaotistes käsitletakse kasutajate isikuandmete kogumist ja töötlemist Skeletor OÜ veebilehel, kaasa arvatud nende alamdomeenid ja jaotised.

1. Andmete töötleja
Skeletor OÜ kui vastutav töötleja vastutab kasutajate isikuandmete töötlemise eest veebisaidil: Skeletor OÜ
Registrikood: 12912551
Aadress: Uus-Kalamaja tn 15b-5 Tallinn Harjumaa 10415
E-post: dan@heldeke.ee

2. Kogutavad andmed
Vastavalt ELi isikuandmete kaitse üldmäärusele (GDPR, 679/2016 / UE) viitavad isikuandmed igasugusele teabele, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga (kasutaja), st mis tahes teabega, mis võimaldab füüsilist isikut tuvastada. Seetõttu ei ole see anonüümsete andmete suhtes kohaldatav.
Skeletor OÜ kogub erinevat tüüpi isikuandmeid, sealhulgas:
Isikuandmed: ees- ja perekonnanimi.
Kontaktandmed: e-posti aadress, telefoninumber ja postiaadress.
Tehnilised andmed: sisselogimisteave, keel, IP aadress, brauseri tüüp ja versioon, ajavööndi seaded, operatsioonisüsteem, brauseri pistikprogrammide tüübid ja versioonid ning muud tehnilised andmed, mida kasutaja veebisaidi külastamisel kasutab.
Kasutusandmed: teave selle kohta, kuidas kasutaja veebisaiti, tooteid ja teenuseid kasutab.
Turundus- ja kommunikatsiooniandmed: kasutaja eelistused seoses Skeletor OÜ turunduskommunikatsiooniga ning teave teadete lubamise ja keelamise kohta.
Google’i rakendustest kogutud andmed: teave, mis on kogutud kasutaja poolt veebisaidil tehtud otsingutest ilma sisse logimata, st anonüümse kasutaja poolt. Me ei säilita nendest rakendustest tulenevaid isikuandmeid.

Skeletor OÜ ei kogu tundlikke andmeid (rassiline või etniline päritolu, poliitilised seisukohad, usulised või filosoofilised veendumused, organisatsiooniline kuulumine, tervisealane teave ning geneetilised või biomeetrilised andmed) seotud isikuandmeid.

Kui Kasutajal palutakse seaduse või lepingutingimuste kohaselt esitada isikuandmeid ja ta otsustab neid mitte esitada, ei pruugi me lepingut täita ega teenust osutada. Sellisel juhul teavitatakse sellest kasutajat ette.
Skeletor OÜ ei kogu andmeid oma kasutajate vanuse ega sünniaja kohta. Sellest tulenevalt ei lähtuta ka spetsiifiliselt alaealiste kasutajate andmete töötlemise eritingimustest. Skeletor OÜ on suunatud ainult täisealistele kasutajatele.

3. Kuidas me andmeid kogume
Skeletor OÜ kogub andmeid erinevate interaktsioonide kaudu, mis hõlmavad järgmist:

1. Veebisaidi sirvimine ja kasutamine
Üldiselt navigeerivad kasutajad meie veebisaidil anonüümselt, avaldamata Skeletor OÜ-le isikuandmeid.
Kui kasutaja külastab ja kasutab meie veebisaiti, salvestab ja kogub ta teavet automaatselt, kasutades tehnoloogiaid või automaatseid tööriistu Üldiselt on see kogutud teave seotud tehniliste andmetega seadme, sirvimistegevuse ja kasutusmustrite kohta. Kogume neid andmeid Google Analyticsi ja sarnaste tehnoloogiate abil.

2. Infolehtede tellimine
Kui Kasutaja tellib meie uudiskirja, salvestab Skeletor OÜ andmeid. Me kasutame neid andmeid teabe, pakkumiste, reklaamsõnumite ja uudiste saatmiseks Skeletor OÜ, sponsorite või kolmandate osapoolte korraldatud ürituste ja töötubade kohta, mis pakuvad loomesektoris teenuseid ja tooteid infolehtede või mis tahes muu suhtlusviisi kaudu (sh e-post ja telefoninumber). Kasutaja saab selle teabe saamisest alati loobuda oma konto kaudu või saates e-kirja aadressile dan@heldeke.ee.

3. Kogutavate andmete eesmärk ja õiguslik alus
Kasutame oma veebisaidi kasutajate isikuandmeid peamiselt järgmistel juhtudel:

Kui Kasutaja nõustub, et tema isikuandmeid saab koguda

Alati, kui see on vajalik vastavalt seadusest tulenevatele kohustustele.

Alati, kui on vaja tagada Skeletor OÜ või kolmandate isikute õigustatud huvi.

Kasutaja saab oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, kirjutades aadressile dan@heldeke.ee või allpool toodud õiguste kasutamise jaotist.

Allpool on esitatud kokkuvõte, mis näitab erinevaid isikuandmete kasutamise viise

ANDMETE KOGUMINE/ANDMETÜÜBID
Meie veebisaidi külastamine ja kasutamine
Google’i rakenduste kasutamine
Tehnilised andmed
Veebisaidi kasutusmustrid
Email *
Nimi *
* Nõutud

EESMÄRK
Meie teenuste ja kasutajakogemuse parandamine.

Reklaamteated: me saadame teatisi kui Kasutaja on
nõustunud saama reklaamteateid. Kasutaja saab sellest igal ajal loobuda.

4. Kuidas me andmeid säilitame
Salvestame isikuandmeid seni, kuni see on vajalik käesolevastes privaatsustingimustes kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks, ja seni, kuni see on kohaldatava seadusega lubatud.

5. Andmete avalikustamine
Skeletor OÜ ei edasta ega jaga kogutud isikuandmeid ettevõtteväliste kolmandate isikutega.
Lisaks võib veebisait sisaldada Google’i rakenduste laiendeid, näiteks Google Docs. Pange tähele, et Skeletor OÜ ei kogu veebisaidil Google’i rakenduste kasutamisel isikuandmeid ega jaga neid kolmandate osapooltega.

Me võime oma Kasutajate isikuandmeid kolmandatele isikutele avaldada ainult juhtudel, kui see on tingimata vajalik selleks, et Skeletor OÜ saaks oma ülesandeid täita. Samuti võime jagada isikuandmeid teiste kolmandate isikutega, et tagada kohaldatavate seaduste järgimine, sealhulgas:
Kolmandad isikud, kellega Skeletor OÜ on sunnitud isikuandmeid jagama, nagu seadus lubab või nõuab. Nende hulka kuuluvad teenusepakkujad nagu juristid, audiitorid, juriidilised ja raamatupidamisnõustamisteenused ning finantsasutused.
Kolmandate isikute osutatavad teenused on vajalikud Skeletor OÜ äritegevuse arendamiseks. Isikuandmete töötlemise suhtes kehtib alati leping, mis kehtestab andmetöötleja kohustused vastutava töötleja ees. Mitte mingil juhul ei kasutata isikuandmeid muudel eesmärkidel ja neid hallatakse vastavalt Skeletor OÜ privaatsustingimustele ja kohaldatavale andmekaitse määrusele.

Vastavalt privaatsustingimustele ja andmekaitse nõuetele, teeb Skeletor OÜ koostööd ainult nende teenusepakkujatega, kes järgivad piisavalt nõuetekohaseid meetmeid, et andmetöötlus järgib kehtivat andmekaitse seadust ja tagab kasutajate õiguste kaitse.

6. Kasutaja õigused
Skeletor OÜ tagab isikuandmete kaitse üldmääruses 2016/679 (edaspidi GDPR, mis hakkas kehtima 25. maist 2018.) sättestatud õigused.
Pange tähele, et Skeletor OÜ võib nõuda Kasutajalt oma isiku kinnitamist enne õiguste kaitseks meetmete rakendamist.

Kasutajal on järgmised õigused:
Juurdepääsuõigus: Kasutajal on õigus saada Skeletor OÜ-lt kinnitust selle kohta, kas neid puudutavaid isikuandmeid töödeldakse või mitte ja kui seda tehakse, saada selle kohta teavet.

Õigus andmete parandamisele: Kasutajal on õigus paluda meil parandada isikuandmeid, kui need on ebatäpsed või valed. Parandamist taotledes peab Kasutaja märkima parandatavad andmed ja esitama õige teabe.

Õigus kustutamisele: Kasutajal on õigus nõuda oma isikliku tellimusega seotud isikuandmete kustutamist.

Õigus vastuväidetele: Kasutajal on õigus igal ajal vastuväiteid esitada oma isikuandmete töötlemisele Skeletor OÜ poolt. Mõnel juhul võime jätkata isikuandmete töötlemist õigustatud põhjustel või võimalike juriidiliste nõuete esitamiseks või kaitsmiseks.

Õigus piirata isikuandmete töötlemist: Kasutajal on õigus taotleda isikuandmete töötlemisest keeldumist, kui neil on selleks konkreetne põhjus.

Kasutajal on õigus paluda meil oma isikuandmeid säilitada, kui:
Töötlemine on ebaseaduslik ja Kasutaja on vastu isikuandmete kustutamisele ja taotleb selle asemel nende kasutamise piiramist
Skeletor OÜ ei vaja enam isikuandmeid töötlemise eesmärgil, kuid Kasutaja nõuab neid õiguslike nõuete esitamiseks või kaitsmiseks.

Õigus andmete teisaldatavusele: Kasutajal on õigus nõuda Skeletor OÜ-le edastatud isikuandmete loetavat koopiat. Samuti on kasutajal õigus nõuda selle teabe saatmist teisele teenusepakkujale (kui see on tehniliselt võimalik).

Õigus nõusolekut tagasi võtta: Kui Kasutaja on andnud loa oma andmete töötlemiseks, on Kasutajal õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmise saab jõustada kirjutades aadressile dan@heldeke.ee, märkides konkreetselt nõusoleku, mille nad soovivad tühistada. Pange tähele, et nõusoleku tühistamine ei mõjuta enne tühistamist toimunud andmete töötlemist.

Kasutaja vastutab oma isiklike andmete värskendamise eest.

7. Andmeturve
Skeletor OÜ rakendab tugevat turvakontrolli, et kaitsta kasutaja isikuandmeid kadumise, väärkasutamise, volitamata juurdepääsu, avalikustamise või muutmise eest.

8. Kaebuse esitamine
Kui teie, Kasutaja, ei nõustu sellega, kuidas Skeletor OÜ teie isikuandmeid töötleb, võite meiega ühendust võtta, saates e-kirja aadressile dan@heldeke.ee

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]